Bookmark and Share

Výzva pro pořadatele soutěží BNL 2017

Vydáno dne 30. 10. 2016 (1768 x přečteno)

Rada BNL vyzývá všechny pořadatele, kteří mají zájem zařadit svou soutěž do Benešovské hasičské ligy v roce 2017, aby zaslali žádost na email: benehasliga@seznam.cz 


Upozornění: Dle aktuálně platných pravidel ligy musí pořadatel soutěže nominovat svého
zástupce do rady BNL (viz pravidla BNL bod 1.7). Bez nominace zástupce nebude přihláška
přijata!
V žádosti uveďte základní informace:
Pořádající sbor
• Kontaktní osobu (email a telefon)
• Navržený zástupce do rady BNL (v případě, že není kandidátem výše zmíněná kontaktní osoba)(email a telefon)
• 2 termíny, ve kterých chcete soutěž pořádat (hlavní + náhradní termín)
Dále uveďte prosím, zda-li jste schopni uspořádat:
• Noční soutěž: ANO/NE

• Soutěž v neděli: ANO/NE

Pozn: Nejedná se o závazek, ale o zjištění vašich technických možností, termíny
soutěží budou dohodnuty na schůzi.


Žádosti budou přijímány do 30.11 2016 včetně!
Podat přihlášku musí jak stávající pořadatelé, tak případní noví zájemci.
Přijetí přihlášky Vám bude zpětně potvrzeno emailem.


Je vhodné, aby si všichni kandidáti na pořadatele soutěží BNL 2017 včetně stávajících
pořadatelů připravili krátké zhodnocení své soutěže. Noví žadatelé o pořadatelství si připraví
kompletní představení své plánované soutěže (dráha, zázemí, areál, organizace).
Termín schůze volby pořadatelů byl ustanoven na 11. prosince 2016
od 16.00h v prostorách sálu SDH Všechlapy.


Vzhledem ke kapacitě prostor žádáme, aby se dostavili maximálně 2 zástupci každého
kandidujícího SDH.